Vam je prispevek všeč?

Junijsko enomesečno praznovanje 1050-letnice nastanka Loškega gospostva bo danes, v četrtek, 1. junija 2023, ob 9. uri v Sokolskem domu Škofja Loka odprl znanstveni posvet »Škofja Loka 1050«, na katerem želita Muzejsko društvo Škofja Loka in Občina Škofja Loka osvetliti čas, prostor in okoliščine, ki so pripeljale do tega pomembnega dogodka.

Z darovnico z datumom 30. junij 973 je freisinški škof Abraham pred 1050 let od nemškega cesarja Otona II. dobil v dar ozemlje Selške doline in del Sorškega polja. V darovnici so prvič zapisana imena krajev Loka, Žabnica, Suha in Selca. Znanstveni posvet posvečajo 120-letnici rojstva zgodovinarja dr. Pavleta Blaznika, ustanovitelja in dolgoletnega predsednika Muzejskega društva Škofja Loka, ki je večino svoje znanstvene poti posvetil prav nastanku in življenju Loškega gospostva.

Izrez darilne listine 30. junija 973

Na znanstvenem posvetu pod častnim pokroviteljstvom SAZU bodo sodelovali izjemni poznavalci tega zgodovinskega obdobja: ddr. Igor Grdina (Cesarstvo in Cerkev med Augsburgom in Wormsom), dr. Metod Benedik (Cerkveno-politične okoliščine, v katerih je nastalo Loško gospostvo), dr. Matjaž Bizjak (Freisinško Loško gospostvo v srednjem veku), ddr. Miha Markelj (Zasledovanje kontinuitete najstarejših naselitvenih vzorcev loškega območja v obdobju med halštatom in visokim srednjim vekom) in mag. Sergej Valijev (Drugi brižinski spomenik – Pridiga o grehu in pokori. Pregled literarnozgodovinskih in literarnovednih obravnav).

Pred dvema paneloma in razpravo (prvi med 10. uro in 11.30, drugi med 12. in 13. uro, vmes bo odmor) bodo po uvodnem zbiranju med 9.15 in 9.45 uvodni nagovori predsednice Muzejskega društva Škofja Loka Helene Janežič, župana občine Škofja Loka Tineta Radinje in predsednika SAZU dr. Petra Štiha, ob 13. uri pa bo zahvala referentom in zaključek posvet. Vabljeni, udeležba je brezplačna.

Vir in foto: Sokolski dom Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating