Vam je prispevek všeč?

Natanko danes slovenski skavti praznujejo jubilej, 30-letnico obstoja. Iskrene čestitke vsem članicam in članom, predvsem pa škofjeloškemu stegu Grajskih zamorcev, ki je imel – kot je zapisano na njegovi spletni strani (TUKAJ) – v najboljših časih blizu 200 aktivnih članov, povečini starih od 6 do 25 let, in 25 voditeljev, ki kot prostovoljci vodijo steg, s čimer je (bil) eden najštevilčnejših v Sloveniji. Osnovni namen skavtske vzgoje je »prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti«. Loškim skavtinjam in skavtom želim, naj bodo še naprej uspešni v svojem poslanstvu.

Foto: FB Grajski zamorci

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating