Vam je prispevek všeč?

Javila se mi je bralka Tanja z informacijo, ki naj seveda ne izzveni kot strašenje, temveč kot preventivno obvestilo in opozorilo. Bralka je namreč v gozdu nad Gostečami videla šakala. V vednost!

Na objavo se je odzval bralec Janez in sporočil, da je bil šakal opažen tudi na drugi strani Sore, v Retečah. Bralka Natalija pa pravi, da so baje tudi na Gabrški Gori.

Še zapis, povzet s spletne strani Zavoda za gozdove Slovenije: »Napadov šakala na rejne živali je relativno malo, saj vrsta pleni pretežno manjše vretenčarske vrste (denimo dvoživke, plazilce, ptiče in glodavce), hkrati pa je tudi mrhovinar. Pri večjih vrstah živali navadno pleni mladiče, bolne ali oslabele živali.«

Simbolična fotografija: Slo-foto

Avtor: Janez Porenta