Vam je prispevek všeč?

Če se želite v teh peklensko vročih dneh osvežiti na kopališčih v Škofji Loki, kar brez skrbi: vse kopalne vode v naši občini so primerne za kopanje!

Vzorci kopalnih voda na začetku letošnje kopalne sezone so namreč skladni s priporočili o varnosti kopanja na naravnih kopališčih oziroma kopalnih območjih.

Občina Škofja Loka vsako leto naroči strokovno analizo vzorcev površinskih kopalnih voda na standardnih oziroma referenčnih lokacijah.

Tudi letos je strokovno analizo junija izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj, na treh lokacijah: Selška SoraPodlubnik, Poljanska SoraVisoko in kopališče Puštal.

Ocenjeval je mikrobiološke parametre in za vse tri odvzete vzorce površinskih kopalnih voda ugotovil, da so skladni s priporočili o varnosti kopanja na naravnih kopališčih oziroma kopalnih območjih, ki jih je izdelal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Analize vode z mikrobiološkega vidika kažejo primernost vode za kopanje. Vsekakor pa tudi na kopališčih, na katerih je kopalna voda skladna s priporočili o varnosti kopanja, svetujejo, da ljudje vode ne pijejo oziroma zaužijejo.

Pozornejši morajo biti zlasti otroci, ki med kopanjem nenamerno popijejo več vode, in starejši. Svetujejo, da se po kopanju kopalci čim prej oprhajo s čisto pitno vodo.

Foto: Občina Škofja Loka

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating