Vam je prispevek všeč?

Slovenska vlada je na današnji 53. redni seji obelodanila, da je z Občino Škofja Loka sklenila pogodbo o brezplačnem prenosu državnega premoženja. Predmet prenosa na občino so nepremičnine v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo in v lasti Republike Slovenije.

Te nepremičnine se z namenom uporabe v razvojne namene na občino prenašajo zaradi izvedbe načrtovanega projekta »Ureditev zavetišča za zapuščene živali«. Občina bo skladno z načrtovanim projektov izvedla izpraznitev in čiščenje prostorov, ponovno priključitev objekta na vodovod, kanalizacijo in javno elektro omrežje. Poravnala bo tudi komunalni prispevek za priključitev na kanalizacijo, obnovila del strehe s strešnim oknom, sanitarije, zamenjala dotrajana okna in vrata, talne obloge, zamenjala notranjo vodovodno in elektro napeljavo, očistila fasado, odstranila grmičevje na dvorišču in ga zatravila, postavila 30 metrov ograje za živali, nasula in utrdila 100 m2 parkirišča.

Vlada je za podpis pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na strani Republike Slovenije pooblastila ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška.

*** Hvala bralcu Roku za namig. ***

Foto: Žverce

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating