Vam je prispevek všeč?

 

Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah je škodo, ki jo je povzročilo decembrsko neurje s poplavami in vetrom, na državni ravni ocenilo na skoraj 133 milijonov evrov, od tega je bilo za nekaj manj kot 33 milijonov evrov škode na območju širše Gorenjske. Najbolj je bila prizadeta občina Bohinj z več kot 9 milijoni škode, sledita Kranjska Gora in Cerklje na Gorenjskem, nato pa že Škofja Loka, kjer je neurje povzročilo za 2.441.631,05 evra škode. Več kot milijonska škoda je nastala še v osmih gorenjskih občinah, tudi v Gorenji vasi – Poljanah (1,36 milijona evrov) in Železnikih (1,25 milijona evrov). V zneske je všteta škoda na kmetijskih zemljiščih, gozdovih, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, vodotokih in gozdnih cestah.

Foto: PGD Trata

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating