Vam je prispevek všeč?

Zaradi gradnje vodovoda na zahodnem delu naselja Zminec, ki leži ob stari cesti v Poljansko dolino na območju Dolgih travnikov (hišne številke 26, 27, 67, 68, 69, 122 in 123), je predvidena dolgotrajna popolna zapora prometa na delu stare ceste v Poljansko dolino: Dolgi travniki – BrodeGabrk.

Cesta bo zaprta od ponedeljka, 7. oktobra, do 20. novembra 2019. Za dostop do objektov se bodo stanovalci lahko dogovarjali z izvajalcem gradbenih del, obvoz ne bo posebej označen.

Na območju stanovanjskih hiš na zahodnem delu naselja Zminec na Dolgih travnikih je bil obstoječi vodovod, ki se je napajal iz lastnega – zasebnega vodovoda, že zelo dotrajan. Za nemoteno oskrbo s pitno vodo je bilo potrebno vodovodno omrežje obnoviti in ga priključiti na javni vodovod. Obnovo izvaja izbrani izvajalec gradbenih del, podjetje GGD d. d. iz Kranja.

Nov vodovod se bo odcepil od obstoječega primarnega vodovoda VisokoŠkofja Loka. predvidena skupna dolžina vodovoda je 283,35 m, premer cevi je 100 mm, postavljena pa bosta tudi dva nadtalna hidranta. Zahvaljujejo se za razumevanje.

Foto: Občina Škofja Loka

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating