Vam je prispevek všeč?

Slovenija je minuli teden iz Bruslja dobila opomina zaradi neskladnosti z okoljsko zakonodajo, ki se nanaša na čiščenje komunalne odpadne vode in zaščito morske vode. V drugem primeru gre za prvi opomin, v prvem primeru pa že za drugega, tako da lahko Slovenijo čaka postopek pred Sodiščem EU, če ne bo ustrezno ukrepala, je poročala STA.

V primeru čiščenja komunalne odpadne vode Evropska komisija Slovenijo poziva k ukrepom za zagotovitev ustreznega sistema zbiranja in čiščenja komunalne vode v vseh aglomeracijah z več kot 10.000 prebivalci, kot velevajo pravila EU, konkretno direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode.

Več določb direktive, ki naj bi zavarovala zdravje in okolje pred škodljivimi vplivi komunalne odpadne vode, po mnenju komisije krši enajst slovenskih aglomeracij, med njimi tudi Škofja Loka. Obenem mora Slovenija določiti zahteve za kanalizacijske sisteme, izpuste iz čistilnih naprav, industrijsko odpadno vodo in referenčne metode za spremljanje in ocenjevanje rezultatov.

Komisija je postopek začela predlanskega februarja, ko je slovenskim organom poslala prvi opomin, imenovan uradni opomin. Ker Slovenija ni ustrezno ukrepala za odpravo neskladnosti, se je komisija odločila še za drugi opomin – obrazloženo mnenje. Zdaj ima Slovenija na voljo dva meseca za odpravo neskladnosti, sicer lahko komisija primer predloži Sodišču EU.

Foto: Prodnik

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating