Vam je prispevek všeč?

Po pol let na županskem stolčku, na katerem je zamenjal Miho Ješeta, se prvi mož Škofje Loke TINE RADINJA še vedno odlično počuti in prekipeva od energije, čeprav si prostega dne domala ne more privoščiti. Verjame, da bosta še letos končana vrtec Kamnitnik in knjižnica na Trati, medtem ko bo objekt Name odkupljen prihodnje leto, ko bo čas tudi za gradnjo krožišča v Lipici.

Za vami je prvih šest mesecev županskega mandata. Kako bi jih ocenili?

Prvi meseci so bili izjemno razgibani, pestri. Vsa področja je bilo potrebno pregledati, se z njimi bolje spoznati, potrditi stare odločitve ali sprejeti nove. Po šestih mesecih se še vedno zelo dobro počutim in imam veliko energije za ustvarjanje različnih projektov. Prvih šest mesecev je najbolj zaznamoval globlji vpogled v to, kje smo, da lahko od tod gradimo, kar in kjer želimo biti. Čeprav sem bil že doslej vpleten v občinsko dogajanje, se je perspektiva vseeno precej spremenila. Delno je nova tudi ekipa v občinskem svetu, s podžupanom imava ideje, kako določene stvari početi drugače, in imeli smo šest mesecev časa, da smo to postavili. Nismo še končali sprememb.

Z novimi lastniki hotela Transturist smo precej v navezi, imamo skupne sestanke, predvsem ker rešujemo tudi problematiko okoliških površin.

Ste prvi župan, ki svoje delo opravlja brez koalicije v občinskem svetu. Kako se je doslej ta drzna zamisel obnesla?

Zaenkrat odlično. Zahteva nekaj več dela, koordinacije med vsemi skupinami v občinskem svetu, so pa zato seje toliko krajše, ker je več napora vloženega že prej. Tak sistem dela omogoča, da je vsak občinski svetnik za ali proti ideji ali načrtu zato, ker to bazira na njegovih prepričanjih, ne pa, ker je član koalicije ali opozicije.

Torej je občinski svet zaenkrat konstruktiven?

Absolutno, zdi se mi celo, da je kakovost njegovega dela zato tudi boljša. Je pa to hkrati do neke mere tudi tvegan sistem, tega sem se zavedal, ko sem se spustil v to, trudili se bomo, da bo trajal čim dlje.

Odsekov na Kidričevi cesti, ki v celoti potrebuje rekonstrukcijo, ne bo zmanjkalo v prihodnjih letih – vse do konca mandata.

Greva na konkretne primere. Kako daleč je gradnja novega vrtca Kamnitnik, ali vse – tudi s finančnega vidika – poteka po načrtih?

Da. Realizacija ne zamuja, morda je kak dan pred rokom, pričakujemo lahko, da bo vrtec dokončan do konca oktobra. Tudi finančno je zaenkrat točno v zastavljenih okvirih. Upam, da bo do konca tako. Vendar pa marsikdo, ki je gradil hišo, ve, da je lahko do majhnih podrobnosti vse lepo in prav, potem pa neka malenkost lahko podre projekt terminsko. Vseeno pa verjamem, da bomo še letos dobili nov vrtec Kamnitnik, ki bo res izjemna pridobitev za občino.

Ostaniva na pedagoškem področju: kako je z osnovno šolo s prilagojenim programom Jela Janežiča? Gradbeno dovoljenje za nadzidavo imate, kje se zatika?

OŠ Jela Janežiča je glede prostorske stiske v zelo nezavidljivem položaju iz dveh razlogov. Na vpis namreč ne šola ne njeni ustanovitelji, štiri občine s Škofjeloškega, ne moremo vplivati. Kolikor otrok, tudi iz drugih občin, dobi odločbo Zavoda za šolstvo, toliko jih mora šola sprejeti. Prostorske kapacitete so bile zapolnjene že pred leti, število otrok pa še narašča. Šola je prenatrpana, toda trenutno pouk poteka še na treh alternativnih lokacijah, tudi za šolsko leto 2019/20 smo pridobili dodatno lokacijo na Studencu s štirimi učilnicami. Prostorsko stisko torej rešujemo, so pa dislocirane enote z vidika prevoza in prehrane manj kot optimalne, toda s pomočjo učiteljev, mentorjev, društva Sožitje to problematiko dokaj dobro nagovarjamo. V OŠ Jela Janežiča hodijo otroci iz sedmih občin in ker jih je predvsem iz Medvod in tudi Vodic vsako leto več, se nam zdi nujno, da k investicijo prispevajo tudi občine, od koder otroci prihajajo. Predvsem pa bi si želeli rešitev ministrstva za šolstvo in Zavoda za šolstvo, dlje časa že čakamo na sestanek pri državni sekretarki, dogovoriti se moramo za način, kako investicijo izvesti skupaj. Občina Škofja Loka bo svoj delež zagotovo namenila, da se zaključi celotna finančna konstrukcija, pa potrebujemo tudi ostale.

Realizacija ne zamuja, morda je kak dan pred rokom, pričakujemo lahko, da bo vrtec Kamnitnik dokončan do konca oktobra. Tudi finančno je zaenkrat točno v zastavljenih okvirih.

Kako je z občinskim odkupom objekta Name? V predpogodbi je bilo leto 2019 označeno kot ključno.

Kot ključno in zaključno. Glede na želje obeh strani smo se s podjetjem Nama dogovorili, da odkup objekta zamaknemo za eno koledarsko leto, tako da bo zadnji obrok namesto 1. aprila letos plačan 1. aprila 2020. To je tehnični detajl, ki pa likvidnostno precej pomeni za našo občino, sploh ob trenutni gradnji vrtca, drugega se ne spreminja nič. Podjetje Nama je želelo čim prej ven iz veleblagovnice in bo menda poleti tudi odšlo, hkrati se ohranja trgovska dejavnost, ker je z novimi najemniki že dogovorjeno, da bodo živilski in tekstilni del obdržali, dokler se ne bomo odločili za začetek rekonstrukcije oziroma prenovo stavbe. Za zamik smo prosili, da se nam ni treba še zadolževati, stavbo že vrsto let kupujemo po delih, zadnjega bomo eno leto pozneje. Če ne bi bilo interesa tudi na njihovi strani, se zamika ne bi šli.

Odkup objekta je verjetno tudi eden od korakov na poti k novi knjižnici Ivana Tavčarja?

Nujen korak, da popolnoma prenovimo stavbo Name in na tej res izjemni lokaciji dobimo novo knjižnico.

Kako pa je z novo knjižnico na Trati?

Zelo sem vesel, da smo zanjo našli dodatna finančna sredstva že letos in jih na občinskem svetu sprejeli na junijski seji z rebalansom proračuna. Postopek za izbiro izvajalca teče in upam, da se dela začnejo že poleti, kmalu jeseni pa tudi končajo. Tam posegi namreč niso tako veliki, gre za notranjo preureditev, sem pa vesel načrtov vodstva knjižnice, kako na sodoben način urediti knjižnični prostor, da bo nastal res odličen kulturni center na Trati.

Sistem dela brez koalicije v občinskem svetu omogoča, da je vsak občinski svetnik za ali proti ideji ali načrtu zato, ker to bazira na njegovih prepričanjih, ne pa, ker je član koalicije ali opozicije.

Posegi v prometno infrastrukturo? Prvega pol leta je bil glavni poudarek na Kidričevi cesti …

… in še dolgo bo. Odsekov na Kidričevi cesti, ki v celoti potrebuje rekonstrukcijo, ne bo zmanjkalo v prihodnjih letih – vse do konca mandata. Toda gremo del za delom. En del je bila rekonstrukcija vozišča mimo Loške zadruge, ki je bilo že tako dotrajano, da je bilo nevarno, po drugi strani že začenjamo celovito rekonstrukcijo s kolesarsko stezo, da bo celotna prometna žila varna tudi za kolesarje in pešce.

S prof. dr. Jožetom Gričarjem.

 

Pa krožišče v Lipici – samo ideja ali realnost?

Krožišče v Lipici je že v državnih načrtih. Malce smo upali, da se bo direkcija odločila za prenovo že ob koncu letošnjega leta, a je zdaj že jasno, da bo zamaknjena v prihodnje leto. Mi z vsemi silami navijamo, da bo res čim prej, tudi zato, ker smo zdaj navezovalno cesto pripravili na to, da je že kot en krak urejenega krožišča.

Največja težava zdravstvenega doma je zagotovo prostorska, ki v marsičem lahko generira tudi kadrovsko.

Hotel Transturist in Krona imata nove lastnike. Kakšna je sploh lahko vloga Občine v teh zgodbah?

V obeh primerih gre za zasebno iniciativo. Z novimi lastniki hotela Transturist smo precej v navezi, imamo skupne sestanke, predvsem ker rešujemo tudi problematiko okoliških površin. Iščemo tudi sinergije za v prihodnje, saj verjamem, da Škofja Loka potrebuje hotel te velikosti. Za stavbo Krone pa mi načrti lastnika niso poznani.

Z direktorjem zdravstvenega doma Škofja Loka ste podpisali poziv k razbremenitvi pediatrov. Je to edini ali zgolj največji problem zdravstvenega doma?

Niti edini niti (verjetno) največji, je bil pa tedaj precej akuten. Bila pa je hkrati tudi priložnost za občan(k)e, ki so dopolnili 18 let, ker sta kar dve ambulanti z novimi mladimi zdravniki vpisovali paciente. S tem smo hkrati reševali tudi problem odhoda pediatrinje, ki jo bodo nadomestili šele 1. septembra, in posledično preobremenjenosti pediatričnih ambulant. Z direktorjem sva želela na to opozoriti mlade. Največja težava zdravstvenega doma je zagotovo prostorska, ki v marsičem lahko generira tudi kadrovsko. Če razmere za delo niso primerne, je toliko težje dobiti kadre. Sicer tako velikih težav kot denimo v Kranju ni, prihajajo tudi novi mladi zdravniki, toda v prostorsko problematiko bo treba zagristi. Delno jo skušamo parcialno sanirati z odpiranjem novih ambulant, ki jih omogoča selitev nenujnih stvari iz zdravstvenega doma. Upam, da že poleti najdemo nadomestne prostore za podporne službe in patronažo, s čimer bi sprostili prostor za še dve ambulanti.

Foto: FB Tine Radinja

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating