Vam je prispevek všeč?

Občinsko svetnico mag. Jožico Vavpotič Srakar je na junijski peti seji zanimalo, ali je predvideno kakšno večje parkirišče v povezavi z novim Vrtcem Kamnitnik, saj se – po njenem mnenju – lahko zgodi, da bodo starši pač parkirali tam, kjer so bloki.

»Za potrebe Vrtca Kamnitnik je za zaposlene in starše otrok, ki bodo obiskovali ta vrtec, predvidenih (skladno z gradbenim dovoljenjem) 45 parkirnih mest, od tega 4 za invalide in 2 za dostavo. Parkirna mesta bodo zgrajena v okviru investicije,« je odgovoril škofjeloški župan Tine Radinja.

Svetnico je zanimal še načrt občinske uprave glede prometne ureditve pri vrtcu, župan je zagotovil: »Do odprtja vrtca bomo prilagodili tudi prometno ureditev s poudarkom na umirjanju prometa in varnejšemu prometu pešcev in kolesarjev.«

Foto: Nekteo

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating