Vam je prispevek všeč?

Občinska svetnica Jelka Dagarin je na zadnji seji pred poletnimi počitnicami dala pobudo za možnost obiska patronažne službe bolnih starejših ljudi, ki so na domu, jih obiskujejo s centra, imajo določena zdravila, nimajo pa zdravstvene oskrbe oziroma nobenega obiska. »Če bi bila kakšna možnost obiska patronaže na tri, štiri mesece, bi bilo to zelo dobro,« je dodala občinska svetnica.

Odgovorila sta ji direktor Zdravstvenega doma Škofja Loka, prim. dr. Aleksander Stepanović, dr. med., in vodja patronažne službe ZD Škofja Loka Tadeja Piskač Hafner, dipl. m. s. Odgovor objavljam v celoti:

»Pravila OZZ v 27. čl. določajo, da je možno opraviti do dva preventivna patronažna obiska letno pri kronično bolnih osebah in težkih invalidih, ki so osameli in socialno ogroženi, ter pri osebah z motnjami v razvoju. Možno je opraviti tudi več obiskov, vkolikor to odredi izbrani osebni zdravnik z nalogom za patronažno službo. Za to pa mora obstajati medicinska indikacija (npr. preveza rane, aplikacija parenteralne terapije, merjenje vitalnih funkcij …).

Patronažne sestre ZD Škofja Loka bodo z veseljem opravile preventivne obiske v okviru pravil OZZ, za dva obiska tudi brez delovnega naloga izbranega osebnega zdravnika. Predlagamo, da se svojci takih oseb (kronično bolni, ki so osameli in socialno ogroženi) obrnejo neposredno na Patronažno službo ZD Škofja Loka in se dogovorijo za termin obiska. Za več kot dva obiska letno je potreben delovni nalog osebnega zdravnika.«

Foto: ZD Dravograd

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating