Vam je prispevek všeč?

Na decembrski 15. redni seji škofjeloškega občinskega sveta je Igor Drakulič (MJPL) izpostavil problematiko Loške učne poti, ki je začela nastajati že pred skoraj desetletjem in pol v okviru mednarodnega šolskega projekta Comenius na Osnovni šoli Ivana Groharja in raziskovalne dejavnosti na Srednji šoli za lesarstvo Šolskega centra Škofja Loka. Drakuličeva pobuda je bila:

»Loška učna pot, ki je na pobudo Osnovne šole Ivana Groharja ugledala luč sveta v šolskem letu 2006/07, je že v precej klavrnem stanju. Manjkajo številne table ali pa so poškodovane. Dajem pobudo, da pot obnovimo, in predlagam naslednje projektne aktivnosti: poskeniramo stanje; preverimo, ali vsebina poti potrebuje izboljšave/spremembe/popravke; preverimo, ali sta potrebni novi informativni tabli pred šolo in na Kobili; prvotne partnerje iz projekta vprašamo, ali so pripravljeni ponovno sodelovati; pripravimo nove lesene table (po potrebi tudi informativne table); posodobimo (na novo postavimo) TOLE spletno stran. Obnovo Loške učne poti zelo podpira tudi vodstvo Osnovne šole Ivana Groharja in je pripravljeno sodelovati pri obnovi.«

Župan Tine Radinja je občinskemu svetniku odgovoril: »Pobudo smo preverili pri pristojnih na Osnovni šoli Ivana Groharja, ki se strinjajo z oceno, da bi bila na učni poti potrebna precejšnja obnova informativnih tabel in nekaterih drugih vsebin. Šola je pripravljena sodelovati predvsem pri vsebinskem delu projekta in pri posodobitvi spletne strani, treba pa bi bilo preveriti, ali bi pri projektu ponovno sodeloval tudi Šolski center Škofja Loka, ki je pri prvi postavitvi pomagal predvsem pri pripravi in postavitvi informativnih tabel. Občina bo zato zaprosila koordinatorje na OŠ Ivana Groharja, da natančneje preverijo stanje in predlagajo načrt, kako bi izvedli predlagane projektne aktivnosti.«

Foto: OŠ Ivana Groharja

Vir: Občina Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating