Vam je prispevek všeč?

Še do jutri, petka, 8. novembra 2019, poteka javna razgrnitev in javna obravnava predloga proračuna Občine Škofja Loka za leto 2020. Javna razgrnitev poteka v poslovnem času Občine Škofja Loka v pritličju stavbe na Mestnem trgu 15. Predlog proračuna je v času javne razgrnitve dostopen tudi TUKAJ.

V času javne razgrnitve ima javnost do vključno 8. novembra 2019 pravico dajati pripombe in predloge na predlog proračuna, bodisi kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve bodisi pisno na naslov Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka s pripisom »Predlog proračuna Občine Škofja Loka za leto 2020«.

Občina Škofja Loka bo proučila pripombe in predloge javnosti.

Foto: Občina Škofja Loka

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating