Vam je prispevek všeč?

JAVNI RAZPIS

Občina Škofja Loka je ob koncu lanskega decembra objavila javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki je – pozor, ne spreglejte! – aktualen še do srede, 7. februarja 2018, do 17. ure.

Javni razpis lahko v celoti najdete TUKAJ, nekaj pomembnih poudarkov pa objavljam v nadaljevanju.

»Občina Škofja Loka razpisuje oddajo v najem okvirno 9 stanovanj na območju Občine Škofja Loka oziroma več v primeru dodatno izpraznjenih stanovanj, ki bodo predvidoma vseljiva v letih 2018 in 2019, in sicer postopoma glede na to, kako se bodo sproščala. Stanovanja so na različnih lokacijah in niso opremljena.

Stanovanja bodo uspelim upravičencem oddana v najem po izvedbi javnega razpisa po vrstnem redu prednostne liste in glede na površinski normativ, določen v pravilniku glede na število članov gospodinjstva. Oblikovana bo prednostna lista A, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na dohodek niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so popolno poslovno sposobni državljani Republike Slovenije in, ob upoštevanju vzajemnosti, državljani ostalih članic Evropske unije. V vseh primerih velja, da morajo imeti prosilci prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Škofja Loka.«

 

Simbolična fotografija: Kraji

0 0 votes
Article Rating