Vam je prispevek všeč?

Nacionalni inštitut za javno zdravje Republike Slovenije (NIJZ RS) z vsakoletnim projektom »Zdravje v občini« pripravi pregled stanja po vseh slovenskih občinah. Seveda tudi škofjeloški. Letos izrazitih odstopanj od državnega povprečja ni, v dveh člankih pa bom zabeležil, v katerih komponentah je zdravje Ločank in Ločanov nad slovenskim povprečjem in v katerih pod njim.

Letošnja raziskava torej kaže, da je škofjeloško prebivalstvo nad državnim povprečjem pri astmi pri otrocih in mladostnikih do 19 let (1,4 na 1000 prebivalcev, Slovenija 1,2), alkoholu neposredno pripisljivih boleznih pri osebah nad 14 let (2,1 na 1000, Slovenija 1,9), zlomih kolka pri prebivalcih nad 64 let (6,8 na 1000, Slovenija 6,3), umrljivosti zaradi raka debelega črevesja (15 na 100.000, Slovenija 14), umrljivosti zaradi samomora (22 na 100.000, Slovenija 21) in predvsem klopnem meningoencefalitisu (41 na 100.000 prebivalcev), ki je bistveno nad državnim povprečjem (11).

Nad slovenskim povprečjem so v Škofji Loki tudi stopnja delovne aktivnosti (62 %, Slovenija 57,9 %), indeks telesnega fitnesa otrok (52,8, Slovenija 50), poškodovani v transportnih nezgodah (2,0 na 1000, Slovenija 1,6) ter odzivnost v Program Svit (69,3 %, Slovenija 59,7) in presejanost v Programu Zora (77,2 %, Slovenija 71,5 %).

0 0 votes
Article Rating