Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka je konec januarja objavila javni razpis za postavitev spominskih obeležij v Aleji zaslužnih Ločanov, ki je odprt še do ponedeljka, 26. februarja 2018. Predlog za postavitev obeležja lahko podajo pravne in fizične osebe, podan pa mora biti v pisni obliki na predpisanem prijavnem obrazcu. Predlog mora biti popoln, pravočasen in izpolnjen čitljivo v slovenskem jeziku. Priložene morajo biti vse zahtevane priloge in dokazila. Vse razpisne pogoje je mogoče najti TUKAJ.

Za spominsko obeležje v Aleji zaslužnih Ločanov je mogoče predlagati osebe, rojene na območju občine Škofja Loka, ki so s svojim znanjem, delom in stvaritvami pomembno prispevale v zakladnico dosežkov na različnih področjih ustvarjanja, življenja in dela v lokalnem, slovenskem in širšem prostoru; ali osebe, ki so del svojega življenja živele in ustvarjale na območju občine Škofja Loka in so s svojim znanjem, delom in stvaritvami pomembno vplivale na življenje na škofjeloškem območju oziroma so njihova dela vezana na škofjeloško območje.

Vse potrebne informacije najdete TUKAJ.

Foto: Godešič

 

0 0 votes
Article Rating