Vam je prispevek všeč?

Zavod za šport Škofja je objavil javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev plaket in svečanih listin Zavoda za šport (ZŠ) in Športne zveze Škofja Loka (ŠZ) v obdobju od januarja 2020 do marca 2021.

ZŠ in ŠZ podeljujeta plakete in svečane listine za dosežene vrhunske rezultate športnikov v omenjenem obdobju in za posebne dosežke športnikov, trenerjev in športnih delavcev na področju športa, ki so pomembno prispevali k razvoju in uveljavitvi športa, razvoju osebnosti športnikov, dviganju kakovosti življenja občanov in ugledu občine Škofja Loka, ZŠ in ŠZ.

Plakete in svečane listine podeljujejo posameznikov, občanom Škofje Loke, skupinam športnikov, ekipam ali športnim društvom, ki so člani ŠZ, za dosežene rezultate v športu ali za dolgoletno uspešno delo v športnih organizacijah.

Prejemniki za leto 2018

Predlagatelji so lahko športna društva, klubi, organi ŠZ in ZŠ, skupine in posamezni občani, ki predložijo izpolnjen obrazec »Predlog podelitev plaket in svečanih listin«, ki ga dobijo TUKAJ.

Rok za prijavo je petek, 30. aprila 2021, na naslovu: Zavod za šport, Podlubnik 1/c, 4220 Škofja Loka, s pripisom: »Priznanja 2020/21«.

Prispele predloge bo pregledal Odbor za priznanja in nato dal v potrditev svetu ZŠ in izvršnemu odboru ŠZ. Predlagatelji bodo o izboru obveščeni in tako kot dobitniki vabljeni na svečano podelitev na državni praznik športa, 23. septembra 2021.

Vir: Zavod za šport Škofja Loka

Foto: Zavod za šport Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating