Vam je prispevek všeč?

Zavod za šport Škofja Loka objavlja Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev plaket in svečanih listin Zavoda za šport (ZŠ) in Športne zveze (ŠZ) Občine Škofja Loka v letu 2019.

ZŠ in ŠŽ podeljujeta plakete in svečane listine za dosežene vrhunske rezultate športnikov v letu 2019 in za posebne dosežke športnikov, trenerjev in športnih delavcev, ki so pomembno prispevali k razvoju in uveljavitvi športa, razvoju osebnosti športnikov, dviganju kakovosti življenja občanov in ugledu občine, ZŠ in ŠZ.

Plakete in svečane listine se podeljujejo posameznikom – občanom Škofje Loke, skupinam športnikov, ekipam in športnim društvom, ki so člani ŠZ, za dosežene rezultate v športu ali za dolgoletno uspešno delo v športnih organizacijah.

Prejemniki za leto 2018

Predlagatelji so lahko športna društva, klubi, organi ŠZ in ZŠ, skupine in posamezni občani, ki predložijo izpolnjen obrazec »Predlog za podelitev plaket in svečanih listin«, ki ga dobijo TUKAJ (pod številko 2).

Rok za prijavo je 20. december 2019 na naslov: Zavod za šport, Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka, s pripisom »Priznanja 2019«.

Prispele predloge na razpis bo na podlagi pravilnika ZŠ in ŠZ pregledal Odbor za priznanja in dal nato v potrditev svetu ZŠ in izvršnemu odboru ŠZ. Predlagatelji bodo o izboru obveščeni in tako kot dobitniki vabljeni na svečano podelitev v prvih mesecih leta 2020.

Foto: Zavod za šport Škofja Loka

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating