Športna zveza Škofja Loka in Zavod za šport Škofja Loka sta objavila razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj mladim škofjeloškim športnicam in športnikom, rojenim med letoma (vključno) 2001 in 2007, in njihovim trenerjem za sezono 2018/19. Priznanja bodo podeljena na Teku štirih mostov v soboto, 15. junija 2019, med 9. in 12. uro. Podelili jih bodo športni delavci ali vrhunski športniki. Predloge kandidatov za priznanja podajo vodstva osnovnih in srednjih šol, društev in klubov na obrazcu. Predlagatelji so dolžni obvestiti predlagane za prevzem priznanj in zagotoviti njihovo prisotnost oziroma namestnike. Priznanje po določilih pravilnika lahko prejmejo za doseženo posamezno ali ekipno razvrstitev: Pri individualnih panogah smejo doseženi rezultati praviloma odstopati 10 % od rezultata zmagovalca. Predlogi morajo biti napisani izključno na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ, pošljete pa najpozneje do 31. maja v elektronski obliki na naslov sdtrata@zsport-skloka.si. Rok za atletiko je takoj po finalnem tekmovanju (5. junij za osnovne šole oziroma 7. junij za osnovne šole s prilagojenim programom). Foto: FB Atletski klub Škofja Loka Avtor: Janez Porenta"/>