Vam je prispevek všeč?

Nadaljujem predstavitev kandidatk in kandidatov za škofjeloški občinski svet. Včeraj sem navedel seznam v volilni enoti 2, dan pred tem v volilni enoti 1, danes objavljam seznam v volilni enoti 3, ki obsega krajevne skupnosti Sv. Lenart – Luša, Stara Loka – Podlubnik in Bukovica – Bukovščica.

VOLILNA ENOTA 3

LISTA MIHA JEŠE IN PRIJATELJI LOKE

 1. Igor Drakulić (22. 2. 1965, Podlubnik 46, vodja projektov in organizator prireditev)
 2. Borjana Varja Koželj (10. 9. 1946, Podlubnik 329, upokojenka)
 3. Marko Murn (27. 12. 1954, Cesta talcev 5b, upokojenec)
 4. Tinka Teržan (4. 2. 1965, Groharjevo naselje 31, sekretarka na ministrstvu za pravosodje)
 5. Marjan Luževič (13. 8. 1947, Stara Loka 133, upokojenec)
 6. Marija Demšar (15. 9. 1954, Zgornja Luša 23, upokojenka)
 7. Marko Mohorič (30. 4. 1973, Pevno 2a, vodja prevozov oseb z motnjami v razvoju)
 8. Janja Vizjak (8. 3. 1962, Podlubnik 141, vzgojiteljica predšolskih otrok)

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

 1. Klemen Štibelj (23. 11. 1976, Bukovica 6a, višji svetovalec)
 2. Uršula Pintar (21. 10. 1976, Podlubnik 137, strokovni sodelavec)
 3. Jernej Bernik (24. 3. 1987, Groharjevo naselje 33, zdravnik)
 4. Alenka Oražem (8. 12. 1987, Groharjevo naselje 20, vodja projektov)
 5. Gregor Žagar (7. 3. 1973, Stara Loka 49, učitelj praktičnega pouka)

LEVICA

 1. Zdenka Šušteršič (12. 1. 1948, Podlubnik 161, upokojenka)
 2. Matej Leben (20. 11. 1990, Groharjevo naselje 11, vodja izmene v proizvodnji)
 3. Olga Rant (7. 6. 1953, Podlubnik 157, upokojenka)
 4. Matej Pinterič (5. 6. 1986, Podlubnik 33, proizvodni delavec)

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

 1. mag. Alojzij Bogataj (27. 2. 1948, Podlubnik 347, upokojenec)
 2. Sergeja Malovrh (2. 5. 1969, Podlubnik 56, referent na upravni enoti)
 3. Marko Črtalič (4. 4. 1952, Groharjevo naselje 8, upokojenec)
 4. Marjetka Rotar (1. 9. 1970, Podlubnik 202, učiteljica)

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

 1. Jožefa Žnidaršič (12. 3. 1949, Podlubnik 158, upokojenec)
 2. Janez Pavle Arhar (18. 6. 1947, Trnje 14, upokojenec)
 3. Monika Pfajfar (1. 12. 1995, Rovte v Selški dolini 7, študentka)
 4. France Krmelj (20. 2. 1939, Podlubnik 28, upokojenec)
 5. Vida Šubic (23. 4. 1951, Podlubnik 289, upokojenka)
 6. Sebastjan Čadež (23. 12. 1973, Virlog 13, orodjar)
 7. Jana Kokelj (6. 2. 1980, Podlubnik 152, vzgojitelj predšolskih otrok)
 8. Domen Dolenc (13. 2. 1967, Praprotno 22, avtoprevoznik)

KOMUNALNO EKOLOŠKA LISTA KEL

 1. Andrej Štremfelj (21. 6. 1962, Groharjevo naselje 6, upokojenec)
 2. Nataša Hafner (15. 4. 1970, Binkelj 50, samostojna podjetnica)
 3. Borut Bajželj (31. 7. 1938, Podlubnik 240, upokojenec)
 4. Tatjana Frelih (10. 4. 1966, Groharjevo naselje 11, srednja medicinska sestra)
 5. Gašper Štremfelj (13. 12. 1990, Stara Loka 82, reševalec v enoti nujne medicinske pomoči)

GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE

 1. Gregor Voje (12. 4. 1966, Podlubnik 107, projektant)
 2. dr. Urška Florjančič (19. 10. 1970, Podlubnik 23, znanstvena sodelavka)
 3. Gregor Gartner (21. 10. 1998, Ševlje 25, študent)
 4. Laura Potočnik (16. 12. 1999, Stirpnik 15, dijakinja)
 5. Gašper Hafner (11. 9. 1989, Papirnica 9, obdelava barvnih kovin)
 6. Karmen Hafner (8. 3. 1964, Papirnica 9, kmetovalka, gospodinja)

SOCIALNI DEMOKRATI

 1. mag. Mirjam Jan-Blažič (29. 7. 1947, Stara Loka 110, upokojenka)
 2. Aleksander Šarić (1. 4. 1977, Podlubnik 321, vodja livarne)
 3. Ana Kaltak (19. 1. 1980, Podlubnik 155, asistentka direktorja)
 4. Dušan Čater (9. 2. 1950, Podlubnik 160, komercialist)
 5. Alma Vičar (22. 2. 1954, Križna Gora 13, upokojenka)
 6. Bojan Krvina (7. 6. 1961, Groharjevo naselje 8, proizvodni delavec)

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

 1. mag. Robert Strah (22. 4. 1976, Podlubnik 238, vodja sektorja DRI upravljanje investicij, d.o.o.)
 2. Katarina Bertoncelj Megušar (4. 3. 1978, Bukovica 8, projektantka arh.)
 3. Anton Bernik (25. 4. 1957, Spodnja Luša 40, podjetnik)
 4. Mateja Podobnik (23. 1. 1976, Vešter 17, administrativno delo)
 5. Andrej Hoivik (13. 1. 1993, Podlubnik 162, razvojni tehnolog)
 6. Veronika Čebular (17. 8. 1947, Podlubnik 194, upokojenka)
 7. Primož Stanonik (22. 12. 1971, Ševlje 28, vodja sejemske izvedbe)
 8. Jožefa Bernik (8. 3. 1957, Križna Gora 8a, upokojenka)

SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

 1. Marko Breznik (12. 4. 1959, Podlubnik 65, podjetnik)

 

Foto: Wartburg/Slo Foto

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating