Vam je prispevek všeč?

Kot me je opozoril bralec, Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) le še do vključno petka, 15. novembra 2019, na vseh občinah in GURS sprejema mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja nepremičnin. Javna razgrnitev modelov je potekala ves oktober, na GURS pa so z dosedanjim odzivom vseh zainteresiranih zelo zadovoljni.

Predlog modelov vrednotenja in poskusno izračunane vrednosti nepremičnin, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. junija 2019, so javno objavljeni TUKAJ. Med javno razgrnitvijo so na GURS prejeli več kot 2700 telefonskih klicev in več kot 500 dopisov lastnikov nepremičnin, na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin pa zabeležili več kot 90.000 obiskov.

Vsi zainteresirani lahko do vključno prihajajočega petka na posebnem obrazcu v občini nepremičnine še vedno oddate utemeljene pripombe na modele vrednotenja, če pa gre za splošne pripombe na modele, jih lahko na obrazcu posredujete GURS. Obrazci so dostopni TUKAJ. Za vprašanja lastnikov nepremičnin bodo na GURS tudi po 15. novembru 2019 dosegljivi v klicnem centru 080 2009, e-naslovu vrednotenje@gov.si in poštnem naslovu: Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p. p. 35, 1001 Ljubljana.

Kot je pojasnil bralec, je v Škofji Loki izpis nepremičnin mogoče dobiti na GURS Škofja Loka – nad mlekarno (Fužinska ulica 1).

Utemeljene pripombe bodo upoštevane pri pripravi končnega predloga modelov, ki jih bo konec marca 2020 potrdila vlada in bodo 1. aprila 2020 podlaga za pripis posplošenih vrednosti vsem nepremičninam v Sloveniji.

Foto: Gov.si

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating