Vam je prispevek všeč?

Iz poročila Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju občine Škofja Loka v letu 2018, javno predstavljenega na četrtkovi tretji redni seji občinskega sveta, je mogoče razbrati, da je bilo lani na območju občine obravnavanih 142 kršitev javnega reda, kar je 29 več kot leto prej. Predvsem na račun kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru, ki jih je bilo lani kar 129 oziroma 56 več (!) kot leta 2017. Število kršitev ostalih zakonov s tega področja je bilo lani le malenkostno večje ali celo manjše kot leto poprej.

Največ, 27, je bilo sicer primerov izzivanja ali spodbujanja k pretepu, največji porast – z 12 na 25 – pa primerov nedostojnega vedenja do uradne osebe. Med policijskimi ukrepi zaradi prekrškov se je zmanjšalo število privedb na sodišče (z 19 na 14), povečalo pa število pridržanih oseb do streznitve (s 6 na 10).

Število kršitev po predpisih:

 • Zakon o varstvu javnega reda in miru > 129 lani (73 leta 2017)
 • Zakon o javnih zbiranjih > 0 (6)
 • Zakon o osebni izkaznici > 7 (19)
 • Zakon o omejevanju porabe alkoholnih pijač > 0 (2)
 • Zakon o zaščiti živali > 3 (2)
 • Zakon o tujcih > 1 (8)
 • Zakon o prijavi prebivališča > 1 (0)
 • Zakon o zasebnem varovanju > 1 (3)

Struktura kršitev javnega reda in miru:

 • prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje > 17 lani (11 leta 2017)
 • nasilje v družini > 17 (9)
 • izzivanje ali spodbujanje k pretepu > 27 (19)
 • nedostojno vedenje do uradne osebe > 25 (12)
 • udarjanje > 11 (7)
 • povzročanje hrupa z akustičnimi aparati > 4 (5)
 • prenočevanje na javnem kraju > 0 (0)
 • neupoštevanje na kraju odrejenega zakonitega ukrepa uradne osebe > 16 (5)
 • lažna naznanitev prekrška > 1 (0)
 • zbiranje prostovoljnih prispevkov > 1 (1)
 • druge kršitve > 10 (4)

Ukrepi policistov zaradi prekrškov:

 • pridržane osebe do streznitve > 10 lani (6 leta 2017)
 • pridržane osebe zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali odklonitve strokovnega pregleda > 1 (0)
 • privedbe na sodišče > 14 (19)
 • drugi ukrepi > 2 (2)

Foto: ePosavje

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating