Vam je prispevek všeč?

Z Občine Škofja Loka so sporočili, da so v novo šolsko leto naše osnovne šole in različne enote Vrtca Škofja Loka vstopile obnovljene. V nadaljevanju navajam seznam letos izvedenih investicijsko-vzdrževalnih del:

OŠ ŠKOFJA LOKA – MESTO:

 • Zamenjava oken v treh učilnicah.
 • Menjava stare opreme v dveh učilnicah.
 • Obnova atletske steze v športnem parku bo potekala oktobra letos.

OŠ IVANA GROHARJA IN PŠ BUKOVŠČICA:

 • Sanacija dotrajanih razvodov ogrevanja v zahodnem delu šole.
 • Zaključek obnove igrišča PŠ Bukovščica.

OŠ CVETKA GOLARJA IN PŠ RETEČE:

 • Menjava starih poškodovanih vrat.
 • Izvedba slikopleskarskih del na PŠ Reteče.

OŠPP JELA JANEŽIČA:

 • Priprava projektov za nadzidavo hiše.

VRTEC NAJDIHOJCA:

 • Ureditev strelovoda.
 • Sanacija dvojnih sanitarij (igralnice in uprave).

VRTEC ČEBELICA:

 • Obnova – brušenje parketa.

Investicijski stroški, ki so nastali z izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del na objektih šol in vrtcev v letošnjem letu, znašajo skupaj okrog 180.000 evrov. Obnova atletske steze pri OŠ Škofja Loka – Mesto pa bo stala še dodatnih okrog 100.000 evrov.

Foto: OŠ Cvetka Golarja

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating