Vam je prispevek všeč?

V minulih letih so v občini Škofja Loka potekale obsežne energetske sanacije javnih objektov, ki so vključevale tudi celovito energetsko sanacijo objektov osnovnih in podružničnih šol ter enot Vrtca Škofja Loka. Pred koncem lanskega leta pa so namenu predali povsem nov, sodoben, skoraj ničenergijski objekt enote vrtca Kamnitnik.

Izboljšani funkcionalnost in energetska učinkovitost

»Pred začetkom novega šolskega leta pa so bila letos izvedena nekatera večja in manjša investicijsko-vzdrževalna dela, ki bodo izboljšala funkcionalnost, energetsko učinkovitost in s katerimi smo izvedli trajnostne ekološke rešitve na šolskih in vrtčevskih objektih,« sta v imenu Občine Škofja Loka sporočila višji svetovalec na Oddelku za družbene dejavnosti Alojz Bogataj in Jernej Tavčar iz občinske PR službe.

Za 380.000 € stroškov

Skupno stroški, nastali z izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del in dobavo dodatne opreme po osnovnih in podružničnih šolah in enotah vrtca, v letu 2020 znašajo okrog 380.000 evrov. Seznam letošnjih investicijsko-vzdrževalnih del po posameznih šolah in enotah vrtca v nadaljevanju objavljam v celoti.

OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA:

 • celovita obnova tartanske atletske steze za tek in skok v daljino;
 • obnova šolske kuhinje;
 • odkup nekaj funkcionalnih površin v okolici podružnične šole Lenart za ureditev parkirišča;
 • ureditev okolice podružnične šole Bukovica: prestavitev igral, ureditev parkirišča in vrta (v sklopu investicije širitve ceste in novega mostu).

OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA-MESTO:

 • popravilo in sanacija strehe objekta;
 • sanacija opornega zidu in ograje na zahodnem delu šolskega parka;
 • zamenjava glavne vodovodne cevi in sanacija rešetk v kuhinji;
 • nabava novega čistilnega stroja;
 • dodatna oprema in posodobitev opreme učilnic;
 • izvedba ureditve igrišča na Novem svetu.

OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA:

 • ureditev dodatne učilnice zaradi povečanja števila otrok;
 • sanacija strehe nad osrednjim šolskim hodnikom;
 • menjava luči in prebeljenje dveh učilnic;
 • postavitev dodatnih garderobnih omaric;
 • ureditev igrišča z umetno travo za mlajše otroke za poslopjem osnovne šole;
 • menjava ograje okrog igrišča pri podružnični šoli Reteče in ograditev senzoričnega vrta.

OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA:

 • priprava projektne dokumentacije za nadzidek šole s posebnimi potrebami.

VRTEC ŠKOFJA LOKA – ENOTA NAJDIHOJCA:

 • sanacija elektroinštalacij v enoti vrtca;
 • ureditev sanitarij v enem atriju enote vrtca;
 • sanacija razdelilne kuhinje;
 • namestitev dodatne računalniške opreme v enoti vrtca (nekaj dodatne računalniške opreme je nameščene tudi v ostalih enotah vrtca).

VRTEC ŠKOFJA LOKA – ENOTA KAMNITNIK:

 • nabava dveh vozil za razvažanje hrane iz centralne kuhinje po ostalih enotah vrtca;
 • namestitev dodatne kuhinjske opreme in dodatne opreme igralnic;
 • ureditev optičnih povezav in telefonije.

Vir: Občina Škofja Loka

Foto: FB OŠ Cvetka Golarja

Povzel: Janez Porenta

5 1 vote
Article Rating