Vam je prispevek všeč?

Osnovna šola Ivana Groharja (Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka) razpisuje prosto delovno mesto: hišnik IV (m/ž) za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko, od 1. avgusta 2021 dalje.

Podroben opis del in nalog:

vzdrževanje osnovnih sredstev v prostorih šole, podružničnih šolah in na zunanjih površinah; vzdrževanje objekta in okolice šolskih stavb; nadzira in skrbi za pravilno delovanje kurilnih naprav, pravilno ogrevanje prostorov; pregleduje vodovodne napeljave v sanitarijah in poslovnih prostorih ter sproti odpravlja okvare; skrbi za protipožarno varnost poslovnih prostorov zavoda, za stalno uporabnost in redne preglede gasilnih aparatov; skrbi za delovanje zimske službe in odstranjevanje snega s parkirišča, za čistilec in posipanje zaledenelih površin pri dohodih v prostore zavoda; kosi travo, ureja drevje in skrbi za urejenost nasadov ter okolice zavoda; sodeluje pri pleskanju in generalnem čiščenju prostorov zavoda; čiščenje in pospravljanje prostorov šole in neposredne okolice stavbe.

Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba: raven izobrazbe (Klasius SRV): srednja poklicna.

Priložiti je treba dokazilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (Ministrstvo za pravosodje), dokazilo, da niste v kazenskem postopku (sodišče) in ostala potrdila o izpolnjevanju pogojev za učitelja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba poslati do petka, 11. junija 2021, na elektronski naslov Osnovne šole Ivana Groharja info@os-igroharja.si. Vloge brez priloženih dokazil ne bodo obravnavane.

Vir: ZRSZ

Foto: Mercator

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating