Vam je prispevek všeč?

Vrtec Škofja Loka (Partizanska cesta 1e, 4220 Škofja Loka) razpisuje prosto delovno mesto: kuhar IV (m/ž).

Zaposlitev: polni delovni čas, za določen čas od predvidoma 1. avgusta 2022 do vrnitve delavke s porodniške odsotnosti, predvidoma do 31. julija 2023.

Pogoji: vsaj srednja poklicna izobrazba, IV. stopnja (3-letna) – kuhar; zaželene izkušnje na enakem delovnem mestu.

Kandidatke oziroma kandidati morajo k vlogi priložiti potrdilo iz kazenske evidence, ki ga dobijo na Ministrstvu za pravosodje ali ga lahko naročijo po e-pošti TUKAJ.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba poslati do srede, 20. julija 2022, na naslov: Vrtec Škofja Loka, Partizanska cesta 1e, 4220 Škofja Loka.

Vloge brez priloženih dokazil o izpolnjevanju pogojev ne bodo obravnavane. O izidu bodo kandidatke oziroma kandidati obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.

Vir: ZRSZ

Foto in povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating