Vam je prispevek všeč?

Osnovna šola Ivana Groharja (Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka) razpisuje prosto delovno mesto: predmetni učitelj angleščine (m/ž) za nedoločen čas s polnim delovnim časom 40 ur tedensko. Delovno mesto bo predvidoma prosto od 1. junija 2023.

Podroben opis del in nalog: poučevanje angleščine od 4. do 9. razreda, dodatnega in dopolnilnega pouka; izvajanje priprav na vzgojno-izobraževalno delo; izvajanje individualne in skupinske pomoči; opravljanje nalog razrednika; opravljanje drugega dela v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom (izvajanje dežurstva, sodelovanje s starši).

 Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba: za razpisano delovno mesto je zahtevana izobrazba: visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.

Priložiti je treba dokazilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju nad 6 mesecev, in zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (Ministrstvo za pravosodje), dokazilo, da ni v kazenskem postopku (sodišče) in ostala potrdila o izpolnjevanju pogojev za učitelja.

Kandidat naj dopiše svoj elektronski naslov, da ga lahko obvestijo o izbiri. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba poslati do četrtka, 25. maja 2023, na e-naslov Osnovne šole Ivana Groharja info@os-igroharja.si. Prijavi se lahko tudi, kdor še nima dokončane zahtevane izobrazbe ali je še študent.

Vir: ZRSZ

Foto: Mercator

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating