Vam je prispevek všeč?

Osnovna šola Ivana Groharja (Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka) razpisuje prosta delovna mesta:

Učitelj podaljšanega bivanja (m/ž – profesor ali magister druge stopnje razrednega pouka – VII. stopnje) za poln delovni čas (40 ur tedensko) in za določen čas – nadomeščanje odsotnega delavca od 1. septembra 2023 do njegove vrnitve.

Podroben opis del in nalog: poučevanje v podaljšanem bivanju, poučevanje razrednega pouka, poučevanje v jutranjem varstvu in razrednem pouku, sodelovanje pri dnevih dejavnosti, izvajanje priprav na vzgojno-izobraževalno delo, izvajanje interesnih dejavnosti, drugo vzgojno-izobraževalno delo.

Učitelj podaljšanega bivanja (m/ž) za krajši delovni čas (25 ur tedensko – 16 pedagoških ur), za določen čas od 1. septembra 2023 do 31. avgusta 2024.

Podroben opis del in nalog: poučevanje v podaljšanem bivanju, poučevanje v jutranjem varstvu, sodelovanje pri dnevih dejavnosti, izvajanje priprav na vzgojno-izobraževalno delo, izvajanje interesnih dejavnosti, drugo vzgojno-izobraževalno delo.

Učitelj podaljšanega bivanja (m/ž) za krajši delovni čas (20 ur tedensko – 13 pedagoških ur), za določen čas od 1. septembra 2023 do vrnitve odsotnega delavca.

Podroben opis del in nalog: poučevanje v podaljšanem bivanju, poučevanje v jutranjem varstvu, sodelovanje pri dnevih dejavnosti, izvajanje priprav na vzgojno-izobraževalno delo, izvajanje interesnih dejavnosti, drugo vzgojno-izobraževalno delo.

Za vsa razpisana delovna mesta je zahtevana poklicna/strokovna izobrazba – raven izobrazbe (Klasius SRV): visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.

Priložiti je treba dokazilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju nad 6 mesecev, in zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (Ministrstvo za pravosodje), dokazilo, da oseba ni v kazenskem postopku (sodišče), in potrdilo o izobrazbi. Kandidati morajo dopisati svoj e-naslov, da jih lahko obvestijo o izbiri.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba poslati do srede, 23. avgusta 2023, na e-naslov Osnovne šole Ivana Groharja info@os-igroharja.si. Prijavi se lahko tudi, kdor še nima dokončane zahtevane izobrazbe ali je še študent(ka).

Vir: ZRSZ

Foto: Mercator

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating