Vam je prispevek všeč?

Osnovna šola Cvetka Golarja (Frankovo naselje 51, Škofja Loka) objavlja prosto delovno mesto: učitelj za dodatno strokovno pomoč – socialni pedagog ali pedagog (m/ž – univerzitetni študijski program ali magistrski študijski program 2. stopnje) s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko za določen čas, do 30. junija 2023.

Opis del in nalog: izvajanje ur dodatne strokovne pomoči, sodelovanje pri dnevih dejavnosti, izvajanje priprav na vzgojno-izobraževalno delo, drugo vzgojno-izobraževalno delo.

Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba: raven izobrazbe (Klasius SRV) – visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.

_ _ _

Osnovna šola Cvetka Golarja objavlja tudi prosto delovno mesto: svetovalni delavec (m/ž – univerzitetni študijski program ali magistrski študijski program 2. stopnje) s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko za določen čas, do 30. junija 2023.

Opis del in nalog: svetovalno delo, sodelovanje pri dnevih dejavnosti, izvajanje priprav na vzgojno-izobraževalno delo, drugo vzgojno-izobraževalno delo.

Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba: raven izobrazbe (Klasius SRV) – visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.

_ _ _

Za obe prosti delovni mesti je treba priložiti dokazilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno zaporno kazen v trajanju nad 6 mesecev, in zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (Ministrstvo za pravosodje), dokazilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (sodišče), in potrdilo o izobrazbi. Kandidat mora dopisati e-naslov, da ga lahko šola obvesti o izbiri.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za obe mesti je treba poslati čim prej, najpozneje do nedelje, 19. februarja 2023, po pošti ali na šolski e-naslov info.c-golar@oscg.si. Prijavijo se lahko tudi kandidati, ki še nimajo dokončane zahtevane izobrazbe.

Delovni mesti sta združljivi. Na obe prosti delovni mesti se lahko prijavi en kandidat, ki bo zaposlen s polnim delovnim časom.

Vir: ZRSZ 1 in ZRSZ 2

Foto: OŠ Cvetka Golarja

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating