Vam je prispevek všeč?

Vrtec Škofja Loka (Partizanska cesta 1 e, Škofja Loka) razpisuje prosto delovno mesto: računovodja (m/ž) za nedoločen čas s polnim delovnim časom od 1. julija 2023 dalje.

Opis del in nalog: računovodsko delo; vodenje poslovnih knjig; obračun plač in storitev; sestava računovodskih in davčnih izkazov; priprava finančnih načrtov in poročil; statistika; druga dela po nalogu in pooblastilu ravnateljice skladno s predpisi.

Pričakujejo: visokošolsko izobrazbo 1. stopnje, visokošolsko strokovno (prejšnja), ekonomske smeri; opravljen izpit iz varstva pri delu; zaželene delovne izkušnje; potrdilo o nekaznovanosti.

Kandidati/kandidatke morajo k vlogi priložiti potrdilo iz kazenske evidence, ki ga dobijo na Ministrstvu za pravosodje ali ga lahko naročijo po e-pošti TUKAJ.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba poslati v roku 8 dni po objavi (do sobote, 8. aprila 2023) na naslov: Vrtec Škofja Loka, Partizanska cesta 1 e, 4220 Škofja Loka.

Vloge brez priloženih dokazil o izpolnjevanju pogojev ne bodo obravnavane. O izidu bodo kandidatke/kandidati obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.

Vir: ZRSZ

Foto in povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating