Vam je prispevek všeč?

Strokovni odbor za izvedbo Škofjeloškega pasijona objavlja: Javni poziv za izbor režiserja Škofjeloškega pasijona 2021 (m/ž).

Režiser bo:

 • pripravil in izvedel režijo za uprizoritev Škofjeloškega pasijona v letu 2021 skladno z veljavnimi občinskimi odloki,
 • formiral umetniške ekipe (lektor, kostumograf, scenograf …) in podporne službe (maskerke, garderoberke, rekviziterji, vodje igre na prizoriščih, vezisti …),
 • formiral igralske skupine in konjenike,
 • opravljal vsa potrebna administrativna dela za izvedbo projekta in redno poročal Strokovnemu odboru,
 • organiziral medsebojno sodelovanje in usklajevanje posameznih organizacij, delovnih skupin in posameznikov pri izvedbi projekta,
 • sodeloval pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih zahtevnih gradiv,
 • samostojno opravljal druge zahtevnejše naloge,
 • opravljal druga dela, povezana z uprizoritvijo Škofjeloškega pasijona,
 • izvaja promocijo in stike z mediji,
 • opravljal ostale naloge s področja dela in jih usklajeval s Strokovnim odborom.

Od prijaviteljev pričakujejo:

 • vsaj 1 leto delovnih izkušenj,
 • organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti,
 • zanesljivost in natančnost, visoko motiviranost za delo,
 • izkušnje v režiranju ali sodelovanju pri režiji vsaj enega gledališkega ali filmskega dela z vsaj 50 nastopajočimi.

Z izbranim kandidatom bodo skladno z dogovorom sklenili avtorsko pogodbo, pogodbo o delu ali pogodbo o sodelovanju (z s. p.) oziroma pogodbo o drugačnem sodelovanju, skladno z zakonom.

Delo režiserja bo potekalo od 1. januarja 2020 do 30. junija 2021.

Prijava kandidata naj vsebuje:

 • izpolnjen prijavni obrazec (najdete ga TUKAJ),
 • kratek življenjepis,
 • opis delovnih izkušenj, ki naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela pri posameznem delodajalcu, opis dela in stopnjo zahtevnosti delovnega mesta,
 • dokazilo o izobrazbi, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • koncept uprizoritve.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki in jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni poziv za izbor režiserja Škofjeloškega pasijona 2021, št. 1006-0005/2019« na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, najpozneje do petka, 20. septembra 2019. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na e-naslov obcina@skofjaloka.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z varnim elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 30 dneh po zaključenem postopku.

Foto: Občina Škofja Loka

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating