Vam je prispevek všeč?

Osnovna šola Ivana Groharja (Podlubnik 1, Škofja Loka) razpisuje naslednja prosta delovna mesta:

PREDMETNI UČITELJ SLOVENSKEGA JEZIKA (m/ž) za določen čas (nadomeščanje delavk na porodniškem dopustu), s polnim delovnim časom 40 ur tedensko. Delovni mesti bosta prosti od 1. septembra 2023. Potrebujejo 2 (dva) učitelja predmetnega pouka slovenskega jezika.

Podroben opis del in nalog: neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela (poučevanje slovenščine, dodatnega in dopolnilnega pouka, organizacija in sodelovanje na dnevih dejavnosti, izvajanje priprav na vzgojno-izobraževalno delo, opravljanje drugega dela v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom – izvajanje dežurstva, sodelovanje s starši).

Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba – raven izobrazbe (Klasius SRV): visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.

Priložiti je treba dokazilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju nad 6 mesecev in zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (Ministrstvo za pravosodje), dokazilo, da oseba ni v kazenskem postopku (sodišče), in potrdilo o izobrazbi. Kandidat mora dopisati svoj e-naslov, da ga lahko obvestijo o izbiri.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba poslati do torka, 27. junija 2023, na e-naslov Osnovne šole Ivana Groharja info@os-igroharja.si. Prijavi se lahko tudi, kdor še nima dokončane zahtevane izobrazbe ali je študent.

_ _ _

LABORANT (m/ž) za krajši delovni čas 16 ur tedensko (40 % zaposlitev), za določen čas, od 1. septembra 2023 dalje.

Podroben opis del in nalog: izvaja priprave na laboratorijske vaje, pripravlja didaktične pripomočke za delo z učenci po pravilih stroke, izvaja laboratorijske vaje, pomaga učitelju predmeta pri pouku in opravlja druge oblike organiziranega dela z učenci po letnem delovnem načrtu zavoda.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba poslati do sobote, 24. junija 2023, na e-naslov Osnovne šole Ivana Groharja info@os-igroharja.si. Prijavi se lahko tudi, kdor še nima dokončane zahtevane izobrazbe ali je študent.

_ _ _

Vir: ZRSZ 1 in ZRSZ 2

Foto: Mercator

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating