Vam je prispevek všeč?

Osnovna šola Cvetka Golarja (Frankovo naselje 51, 4220 Škofja Loka) razpisuje prosto delovno mesto: učitelj matematike ali fizike ali tehnike (m/ž).

Zahtevana izobrazba po Klasius: visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo.

Zaposlitev: za določen čas (za čas trajanja suspenza pogodbe), polni delovni čas, poskusno delo: 3 meseci, 1 leto zahtevanih delovnih izkušenj.

Zahtevana znanja: slovenski jezik (tekoče razumevanje, govorjenje, pisanje); računalniška znanja: urejevalniki besedil, delo s preglednicami (osnovno).

Kandidati morajo predložiti pismeno potrdilo iz kazenske evidence, da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju nad 6 mesecev, in pismeno potrdilo iz kazenske evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ju dobijo na Ministrstvu za pravosodje (Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij). Predložiti morajo potrdilo, da niso v kazenskem postopku. Opravljen morajo imeti strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja.

Kandidati naj pošljejo vlogo do petka, 10. junija 2022, po e-pošti na naslov info.c-golar@guest.arnes.si ali po pošti na naslov OŠ Cvetka Golarja, Frankovo naselje 51, 4220 Škofja Loka.

Vir: ZRSZ

Foto: OŠ Cvetka Golarja

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating