Vam je prispevek všeč?

Osnovna šola Ivana Groharja (Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka) razpisuje prosto delovno mesto: učitelj predmetnega pouka (učitelj slovenskega jezika – m/ž), s polnim delovnim časom za določen čas, od 19. septembra 2022 do 31. avgusta 2023 oz. za čas nadomeščanja odsotne delavke z možnostjo podaljšanja še za eno leto.

Podroben opis del in nalog: neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela (poučevanje slovenščine, dodatnega in dopolnilnega pouka, organizacija in sodelovanje na dnevih dejavnosti, izvajanje priprav na vzgojno-izobraževalno delo, opravljanje drugega dela v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom (izvajanje dežurstva, sodelovanje s starši) in opravljanje drugih nalog v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest delodajalca.

Za razpisano delovno mesto je zahtevana poklicna/strokovna izobrazba > raven izobrazbe (Klasius SRV): visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.

Priložiti je treba dokazilo (za prijavo zadošča izjava), da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju nad 6 mesecev in zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (Ministrstvo za pravosodje), dokazilo, da oseba ni v kazenskem postopku (sodišče) in potrdilo o izobrazbi. Kandidat mora dopisati elektronski naslov, da ga lahko obvestijo o izbiri.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba poslati čimprej, najpozneje pa do petka, 16. septembra 2022, na e-naslov Osnovne šole Ivana Groharja info@os-igroharja.si. Vloge brez priloženih dokazil ne bodo obravnavane. Prijavi se lahko tudi, kdor še nima dokončane zahtevane izobrazbe.

Vir: ZRSZ

Foto: Mercator

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating