Vam je prispevek všeč?

Osnovna šola Ivana Groharja razpisuje prosto delovno mesto: učitelj za dodatno strokovno pomoč (m/ž – univerzitetni diplomirani defektolog ali magister specialne in rehabilitacijske pedagogike) za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko, od 1. novembra 2021 dalje.

Podroben opis del in nalog: neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela (izvajanje individualne in skupinske pomoči za učence z odločbami in učnimi ali vzgojnimi težavami; poučevanje v jutranjem varstvu, izvajanje priprav na vzgojno-izobraževalno delo, sodelovanje pri dnevih dejavnosti, izvajanje priprav na vzgojno-izobraževalno delo, opravljanje drugega dela v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom – izvajanje dežurstva, sodelovanje s starši).

Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba: raven izobrazbe (Klasius SRV) – visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.

Priložiti je treba dokazilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (Ministrstvo za pravosodje), dokazilo, da oseba ni v kazenskem postopku (sodišče) in potrdilo o izobrazbi. Dopisati je treba elektronski naslov, da kandidate lahko obvestijo o izbiri.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba poslati do petka, 24. septembra 2021, na e-naslov Osnovne šole Ivana Groharja info@os-igroharja.si. Vloge brez priloženih dokazil ne bodo obravnavane.

Vir: ZRSZ

Foto: Google Maps

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating