Vam je prispevek všeč?

Pogled v zanimivo zgodovino Škofje Loke. Ste vedeli, da je včeraj, 2. februarja, minilo natanko 116 let, odkar je bilo leta 1906 v prostorih Čitalnice v gostilni Krona na Mestnem trgu ustanovljeno Telovadno društvo Sokol Škofja Loka?

Prvi upravni odbor Sokolskega društva v Škofji Loki so sestavljali starosta Karel Zakrajšček, podstarosta Franc Dolenc, tajnik Ivan Šubic, blagajnik Ivan Karlin, knjižničar Leopold Dolinar, arhivar Avgust Blaznik, gospodar Anton Tavčar ter odborniki Konrad Višner, Valentin Benedik in Rihard Grundner.

Odbor loškega Sokolskega društva je na prvi seji 30. julija 1907 sprejel sklep, da se telovadba začne 11. avgusta 1907. V prvem letu je telovadilo okoli 60 članov, poleg moških je društvo od začetka delovanja vpisovalo tudi članice ter moški in ženski »naraščaj«.

Loški sokoli so prvo telovadnico dobili leta 1907, ko je Ivan Karlin prepustil društvu svojo lopo na Studencu ob Sori. Sočasno so telovadili pod kozolcem in na vrtu Franca Dolenca v Stari Loki, ki jim je pozneje prepustil prostore na Štemarjih, kjer so telovadili do izgradnje Sokolskega doma leta 1922.

Sokolski dom – odločitev za njegovo gradnjo so sprejeli julija 1919 – bo torej konec letošnjega leta, 26. oktobra, praznoval okrogli in častitljivi jubilej – stoletnico obstoja. Danes, sto let pozneje, je Sokolski dom osrednji kulturni center v Škofji Loki.

Vir: FB Sokolski dom Škofja Loka in Loški muzej Škofja Loka

Foto: FB Sokolski dom Škofja Loka/Zgodovinski arhiv Ljubljana – enota Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating