Vam je prispevek všeč?

Brskanje po zgodovini občine Škofja Loka je vselej zanimivo. Tokrat sem se v občinskem arhivu ustavil v letu 1990 in pobrskal za nekaj osnovnimi statističnimi podatki, ki pa jih težko primerjamo z današnjimi, saj je pred 30 leti (vse do leta 1994) občina Škofja Loka še vključevala tudi ozemlje in prebivalstvo zdajšnjih občin Železniki, Gorenja vas-Poljane in Žiri. Vseeno pa se bo našlo kaj, ob čemer boste zastrigli z ušesi.

* * *

PREBERITE ŠE: [Loški časovni stroj] Škofja Loka 1980 (STATISTIKA)

* * *

KS Kamnitnik najmanjša, a najgosteje poseljena

V občini je bilo leta 1990 torej 23 krajevnih skupnosti in 188 naselij, 133 kilometrov regionalnih in 202 kilometra lokalnih cest. Največja oddaljenost med naseljem in sedežem občine je bila 35 kilometrov. Po površini je bila največja krajevna skupnost Železniki (65,6 km²), najmanjša pa krajevna skupnost Kamnitnik (1,1 km²), ki je bila najgosteje poseljena. Najredkeje je bila poseljena Davča z 11 prebivalci na km². To je bila hkrati tudi krajevna skupnost z najmanjšim številom prebivalcev (243), največ jih je bilo v krajevni skupnosti Stara LokaPodlubnik (5032).

Žensk 900 več kot moških, rojenih 149 več kot umrlih

Skupaj je na območju občine konec leta 1990 v 11.243 gospodinjstvih živelo 38.514 prebivalcev, od tega 19.707 žensk in 18.807 moških. V tem letu je bilo rojenih 453 otrok, umrli so 304 prebivalci. Začasno je bilo v občini prijavljenih 1289 občanov. Registriranih je bilo 14.594 motornih vozil in izdanih 1405 novih vozniških dovoljenj. Povprečno zaposlenih je bil 14.696 delavcev, od tega 13.215 v družbenem sektorju gospodarstva, 1481 v negospodarstvu in 412 v zasebnem sektorju. Ob koncu leta je bilo v občini 609 samostojnih obrtnikov, kot postranski poklic je obrt opravljalo 238 oseb.

Najvišji dohodek v izobraževanju, znanosti in kulturi

V občini je bilo 319 nezaposlenih in 6670 uživalcev starostnih, invalidskih in družinskih pokojnin. Povprečni čisti osebni dohodek na zaposlenega je znašal 5132 din, od tega v gospodarstvu 4923, v negospodarstvu pa 7037 din. Med panogami je bil najvišji v izobraževanju, znanosti in kulturi (7223 din). Iz šolskega leta 1990/91 je ostalo nepodeljenih 124 kadrovskih štipendij. V občini je bilo 731 štipendistov iz združenih sredstev, 244 jih je prejemalo razliko h kadrovski štipendiji, 103 štipendije pa so prejemali posebej nadarjeni učenci in študentje.

5137 učencev in 327 pedagoških in svetovalnih delavcev

V organiziranem druženem varstvu je bilo sicer 1235 otrok. V občini je bilo 6 osnovnih, 13 podružničnih osnovnih šol in šola s prilagojenim programom, ki jih je obiskovalo 5137 učencev, poučevalo pa je 327 pedagoških in svetovalnih delavcev. V centru usmerjenega izobraževanja je bila Srednja družboslovnojezikovna šola Borisa Ziherla s 599 učenci in 35 pedagoškimi delavci, Srednja lesarska šola je imela 689 učencev in 40 pedagoških delavcev, Srednja kovinarska in cestno prometna šola pa 844 učencev in 48 pedagoških delavcev.

Porast števila obiskovalcev kulturnih ustanov

Delavska univerza je organizirala 377 izobraževalnih oblik in skupaj izvedla 9404 pedagoških ur. V srednji šoli v okviru Centra slepih in slabovidnih dr. Antona Kržišnika se je izobraževalo, vzgajalo in usposabljalo 83 oseb, v proizvodnem oddelku s statusom invalidskih delavnic pa je delalo 75 delavcev. Kapaciteta Doma oskrbovancev je bila 214, od tega je bilo 80 ležišč rezerviranih za slepe in slabovidne iz vse Slovenije. Vse kulturne ustanove so beležile porast števila obiskovalcev in prireditev. Združenje umetnikov Groharjeve nagrade za leto 1990 ni podelilo, Groharjevo štipendijo pa je prejel kipar Metod Frlic.

* * *

PREBERITE ŠE: [Loški časovni stroj] Škofja Loka 1980 (STATISTIKA)

* * *

Foto: YouTube

Vir: Občinski almanah 1990

Povzel: Janez Porenta

5 1 vote
Article Rating