Vam je prispevek všeč?

Danes, v soboto, 26. marca 2022, bo med 8. in 13. uro po vsej Škofji Loki v organizaciji Občine Škofja Loka in Komunale Škofja Loka potekala prostovoljska spomladanska akcija čiščenja in urejanja okolja. Prvi del akcije so že minulo soboto opravili v Krajevnih skupnostih Reteče-Gorenja vas in Zminec.

Tudi v letošnji čistilni akciji bodo na zbirnih mestih ločeno zbirali odpadke: embalažo (plastenke, pločevinke …), steklo, nevarne odpadke in ostalo. Ločeno zbiranje je pomembno, da je omogočen ločen odvoz in zaradi nižjih stroškov končne oskrbe posamezne ločene frakcije odpadkov. Zato prosijo, naj vsak po svojih močeh zagotovi, da bodo na zbirnih mestih različne frakcije odpadkov pravilno ločeno odložene – pripravljene za odvoz.

Akcija ni namenjena odvozu kosovnih odpadkov niti odvozu zelena obreza. Medobčinski inšpektorat in redarstvo bo vršil nadzor nad pravilnim ravnanjem z odpadki. Lokacije zbirnih mest za odlaganje odpadkov po krajevnih skupnostih (iz prejšnjih let) najdemo TUKAJ.

Posamezni prostovoljke in prostovoljci, ki se bodo udeležili akcije, bodo lahko dobili potrebne pripomočke, vrečke za odpadke in rokavice na sedežu krajevne skupnosti na dan akcije med 8. in 9. uro in se dogovorili za mikrolokacijo čiščenja. Prostovoljci morajo tudi poskrbeti za zagotavljanje lastne varnosti.

Vir: Občina Škofja Loka

Foto: Krajevna skupnost Zminec

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating