Vam je prispevek všeč?

Prav zdajle, v torek, 6. decembra 2022, ob 18. uri v veliki sejni dvorani Občine Škofja Loka poteka 1. redna – konstitutivna seja novega mandata občinskega sveta Občine Škofja Loka.

Na njej bodo obravnavali poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev, poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta ter ugotovitev izvolitve župana ter imenovanje mandatne komisije in komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Kot je že običaj, bo pred koncem konstitutivne seje slovesno prisegel novi/stari škofjeloški župan Tine Radinja, ki bo imel tudi pozdravni nagovor.

Še nekaj statističnih zanimivosti novega mandata občinskega sveta. V njem je 20 občinskih svetnikov in le 8 svetnic, od tega je dobra polovica (15) takšnih, ki so v njem sedeli že v prejšnjem mandatu – oziroma 16, če upoštevamo še župana Tineta Radinjo.

Najmlajši občinski svetniki so Sergej Novak z Liste Prijatelji Loke (23 let), Polona Dobrovoljc iz SDS (30 let) in Gašper Doljak iz Levice (32 let).

Najstarejši občinski svetniki pa so Borjana Varja Koželj z Liste Prijatelji Loke (76 let), mag. Mirjam Jan-Blažić iz SD (75 let) in Valentin Jesenovec iz SLS (74 let).

Po trije občinski svetniki imajo naslov bivanja prijavljen v Puštalu, Podlubniku in na Partizanski cesti. Pet občinskih svetnic in svetnikov ima magistrski naziv.

Vir: Občina Škofja Loka

Foto: FB Tine Radinja, župan občine Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating