Vam je prispevek všeč?

Danes, v petek, 3. marca 2023, so ob 9.30 na Mestnem trgu v Škofji Loki začeli izvajati georadarske meritve za potrebe lociranja območja korenin obstoječih dreves gorskega javorja. Lastnike vozil z dovolilnicami za začasno parkiranje (prebivalce, izvajalce del in dostavljavce) zato Občina Škofja Loka prosi, naj vozil ne parkirajo na širšem območju okrog dreves, saj mora biti v času meritev območje okrog dreves nezasedeno z jeklenimi konjički.

Z meritvami bodo preverili razvejanost in morebitne anomalije koreninskega sistema obstoječih dreves. Zbirajo namreč čim več strokovnih informacij o stanju dreves. Pridobljene podatke bodo v okviru delavnice tudi predstavili vsem zainteresiranim javnostim. Ureditev Mestnega trga in Klobovsove ulice v Škofji Loki sicer na trgu predvideva zasaditev še dodatnih dreves, obveščajo z Občine Škofja Loka.

Vir in foto: Občina Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating