Vam je prispevek všeč?

Direktor Zdravstvenega doma Škofja Loka prim. dr. Aleksander Stepanović, dr. med., spec. spl. med., je minuli teden ob odprtju prenovljenih prostorov Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) Škofja Loka in Razvojne ambulante Škofja Loka v novi škofjeloški Hotel Lonca, za portal Loške novice odgovoril tudi na dve aktualni vprašanji.

Ali je selitev CDZOM Škofja Loka v nove prostore znanilec še kakšnih tovrstnih korakov v Zdravstvenem domu Škofja Loka?

Mi bi dejansko v prihodnje potrebovali nov zdravstveni dom. Z zdajšnjim položajem na področju zdravstva in nenazadnje tudi s poplavami, ki so škofjeloško občino zelo prizadele, so realno gledano možnosti za to vsaj v bližnji prihodnosti majhne. Se pa trudimo z najemom prostorov, z obnovo obstoječih in z racionalizacijo dejavnosti v danih možnostih zagotoviti kar najboljšo oskrbo za naše občane.

Stanje glede družinskih zdravnikov se je normaliziralo, kako pa je s pediatrinjami v ZD Škofja Loka?

Kar se tiče družinske medicine, je položaj zaenkrat dokaj dober. Imamo tudi še tri specializante, ena zaključuje prihodnje leto in dva nato še v nadaljevanju. Problem je seveda dotok pacientov od drugod, ker se takoj, ko odpremo novo ambulanto, ta takoj zapolni tudi z občani drugih občin. Na področju pediatrije smo septembra zaposlili novo specialistko pediatrije, tako da je zaenkrat položaj zadovoljiv, se pa v kratkem pričakujejo upokojitve obstoječih pediatrinj, kar upamo, da bomo uspeli nadomestiti s specializanti, ki tudi prihajajo, in upamo, da se bodo odločili za delo pri nas.

Besedilo in foto: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating