Vam je prispevek všeč?

V petek, 17. marca 2023, se je prek 140 članov v prostorih OŠ Škofja Loka-Mesto udeležilo občnega zbora članov Društva upokojencev Škofja Loka, kot gosta sta bila zraven tudi predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik in škofjeloški župan Tine Radinja.

Dosedanjemu predsedniku DU Škofja Loka Miru Duiću je potekel štiriletni mandat, skupno je društvo vodil kar 16 let, za kar je prejel naziv častnega člana DU. Za njegovega naslednika in novega predsednika pa so izvolili nekdanjega škofjeloškega župana mag. Miho Ješeta, ki mu želim uspešen mandat.

Za podpredsednico je bila izvoljena Vesna Čadež, za tajnico Patricija Žumer, za člane upravnega odbora Nežka Fojkar, Borjana Koželj, Nevenka Mandič, Irena Ropret Pipan, Nada Somrak, Cveta Škopelja, Rudi Zadnik in Milica Habjan, za člane nadzornega odbora Sonja Dolinar, Miro Duić in Silva Žontar, za člane častnega razsodišča pa Ivan Hafner, Ela Dolinar in Alma Vičar.

Podelili so tudi priznanja. Prejemniki velikih plaket so Milica Habjan, Nežka Fojkar, Sonja Dolinar in Rudi Zadnik, malih plaket Irena Pešelj, Ela Dolinar, Majda Franko, Anica Ziherl, Angelca Hafner in Vojka Mihelič, pisnih priznanj pa Marica Mrak, Adi Kočar, Olga Loboda, Magda Malovrh, Marija Mihalič, Alma Vičar, Majda Klemenčič, Dragica Krek, Jožica Bergant, Cvetka Dorič, Meta Gartnar, Janka Groboljšek, Nada Kobler, Elizabeta Kocet, Avgust Hartman in Alojz Žitnik.

Novoizvoljeni predsednik mag. Miha Ješe je predstavil program dela s poudarki na dejavnostih, vezanih na skrb za kakovost življenja starejših v občini Škofja Loka, njihovemu reševanju stanovanjskih problemov, usmeritvi v izobraževanje starejših s poudarkom na računalniškem opismenjevanju, povezovanju s starejšimi v Sloveniji in drugih državah ter selitvi v nove prostore društva.

Na zboru so člani še sprejeli poročilo o delu in finančno poročilo za preteklo mandatno obdobje. Občni zbor je pospremil nastop pevskih zborov Vrelec in Mavrica, glasbene zasedbe Loške orglice in Country plesne skupine Društva U3.

Vir in foto: DU Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating