Vam je prispevek všeč?

Z Občine Škofja Loka so sporočili, da bo investitor na območju predvidene gradnje Doma starostnikov in varovanih stanovanj na prostoru nekdanje vojašnice v Škofji Loki posekal nekaj obstoječih dreves. Sečnjo za potrebe urejanja zemljišč za pripravo gradnje Doma starostnikov bodo izvedli v ožjem severnem delu območja, ob Cesti talcev.

Občina je ob tem predlagala pregled arborista, da bi se izognili nenujni sečnji, in investitorju sporočila, naj izvede sečnjo zgolj v tolikšnem obsegu, kot je nujno potrebno za ureditev dostopa do predvidenega gradbišča. Na Občini Škofja Loka so še zapisali, naj ostalo drevnino odstranjujejo postopoma, skladno s potrebami predvidene gradnje.

Obenem je Občina investitorja še zaprosila, naj vsa drevesa, ki kažejo znake napada podlubnikov, najprej preveri strokovnjak arborist in po strokovnem pregledu poda predlog za ravnanje z njimi, investitor pa mora stroko upoštevati, so še sporočili z Občine Škofja Loka.

Vir: Občina Škofja Loka

Foto: Občina Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating