Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka je na javnem razpisu za izvajalca prenove Mestnega trga in Klobovsove ulice izbrala Gorenjsko gradbeno družbo Kranj (GGD) s partnerjem Cestnim podjetjem Kranj.

Sredi julija so se predstavniki investitorja, projektanta, izbranih izvajalcev in ostalih podjetij, ki bodo hkrati izvajali dela na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici, sestali in dogovorili še nekatere podrobnosti pred začetkom del.

Na Placu bodo stroji zabrneli v začetku septembra, prej bodo potekala pripravljalna dela. Gradbena dela tega velikega projekta bodo potekala fazno. Začetek pripravljalnih del bo že v začetku avgusta na Grabnu, saj je tam treba urediti vse za navezavo komunalne infrastrukture.

Na Pogorišču in Nunskem vrtu bodo nameščeni polpotopni zabojniki za odpadke, avgusta bodo izvedli tudi zelo podroben monitoring objektov, s katerim se evidentirajo obstoječe poškodbe, tudi od znotraj, zato prebivalke, prebivalce, lastnice in lastnike lokalov prosijo za sodelovanje in razumevanje.

Izvajalci bodo prenovo v začetku septembra začeli na severovzhodnem delu Mestnega trga, na odseku od Cankarjevega trga proti notranjosti Mestnega trga, in na severnem delu Klobovsove ulice.

Ko bo ta del Mestnega trga končan in bo vzpostavljen prehod v smeri Cankarjevega trga, bodo izvajalci začeli še severozahodni del iz smeri Blaževe ulice proti notranjosti trga. Na Klobovsovi ulici bo po izgradnji severnega dela še izvedba na daljšem južnem delu. nazadnje bo izvedena prenova južnega dela Mestnega trga.

Izgradnja komunalne infrastrukture bo zaradi številnih inštalacij predvidoma potekala v dveh fazah. V prvi bodo izvedli t. i. globljo infrastrukturo (fekalno in meteorno kanalizacijo, vodovod), v drugi pa preostale inštalacije (elektrokomunikacijsko in telekomunikacijsko inštalacijo, javno razsvetljavo, plinovod). V enakem vrstnem redu bodo torej še enkrat prekopali območje.

Zaključku izgradnje komunalne infrastrukture bo sledilo še tlakovanje. Podrobnejše informacije so ves čas na voljo TUKAJ in na naslovu prenova@skofjaloka.si, na katerega lahko pišejo vsi tudi v primeru, da bi se želeli o določenih podrobnostih pogovoriti na sestanku.

Vir: Občina Škofja Loka

Foto: Na placu

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating