Vam je prispevek všeč?

Komunala Škofja Loka v sodelovanju z medobčinskimi inšpektorji začenja redne kontrole vsebine zabojnikov, ki jih bodo izvajali ob naključnih terminih in na naključnih lokacijah. V občini Železniki so v sredo, 1. marca 2023, skupaj z medobčinskimi inšpektorji pregledovali pravilno ločevanje odpadkov pri večstanovanjskih objektih. V zabojnikih je bilo več kot 60 % odpadkov, ki v zabojnik za ostale odpadke (MKO) ne sodijo, od tega največ odpadne embalaže in bioloških odpadkov.

V prihodnjem tednu bodo v sodelovanju z mestnim inšpektoratom in redarstvom začeli kontrolo vsebine zabojnikov tudi na območju občine Škofja Loka. S Komunale Škofja Loka opozarjajo, da se z globo 400 € kaznuje fizična oseba, ki ne ločuje komunalnih odpadkov skladno z navodili javne službe ali odpadke odlaga v posodah ali zabojnikih, ki niso namenjeni tem odpadkom. Za tak prekršek se pravna oseba oglobi v višini 1400 €, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 400 €.

Vir in foto: Komunala Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

3.3 3 votes
Article Rating