Vam je prispevek všeč?

Občinska delegacija bo na prvi šolski dan, v petek, 1. septembra 2023, skupaj s policistom obiskala vse škofjeloške osnovne šole – matične in podružnične.

Le obisk na OŠ Jela Janežiča bo v ponedeljek, 4. septembra 2023, na različnih lokacijah (razseljenost zaradi obnove). Prvošolčkov je letos v občini 254.

V okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bodo prvošolčke opremili z odsevnimi kresničkami in knjižicami »Prvi koraki v svetu prometa«.

Najbolj obremenjene prehode za pešce bodo varovali člani Avto-moto društva Škofja Loka, policisti Policijske postaje Škofja Loka in redarji Medobčinskega redarstva MIR.

Na cestah bodo znaki, ki voznike opozarjajo na pozornost na šolskih poteh, saj bo na cestah veliko otrok, nekateri tudi prvič samostojno.

Letošnjih 254 prvošolčkov je kar 22 več kot v rekordno nizkem šolskem letu 2022/23 oziroma 2 manj kot v šolskem letu 2021/22.

Župan Tine Radinja, podžupanja Tina Teržan in podžupan mag. Robert Strah bodo prvošolčke nagovorili danes po sledečem urniku:

OŠ Ivana Groharja (8.45), OŠ Cvetka Golarja (9.15), OŠ Škofja Loka-Mesto (9.30), PŠ Bukovica (10.15), PŠ Bukovščica (10.40), PŠ Sv. Lenart (11.15), PŠ Reteče (12.30); v ponedeljek pa še OŠ Jela Janežiča (8.45 in 9.15 – Zavod za šport).

Lep in varen prvi šolski dan vsem, pa uspešno šolsko leto!

Vir: Občina Škofja Loka

Foto: FB Tine Radinja, župan občine Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating