Vam je prispevek všeč?

Kot so sporočili z Občine Škofja Loka, so zadnja leta izvedli obsežne obnove javnih objektov, ki so vključevale tudi celovito energetsko sanacijo objektov osnovnih in podružničnih šol in enot Vrtca Škofja Loka.

Letos, pred začetkom šolskega leta, so izvedli večja in manjša investicijsko-vzdrževalna dela in posodobitve, ki bodo izboljšale funkcionalnost in energetsko učinkovitost, z njimi pa so izvedli tudi trajnostne funkcionalne rešitve na šolskih in vrtčevskih objektih.

Na OŠ Ivana Groharja so poskrbeli za delno menjavo strešne kritine (okrog 400 m2) z dodano toplotno izolacijo, za ureditev pokritega prostora za kolesa in za obnovo kuhinje na Podružnični šoli Bukovica.

Na OŠ Škofja Loka-Mesto so uredili sanitarije in delavnice za tehnični pouk, na OŠ Cvetka Golarja pa so prav tako uredili sanitarije.

V Vrtcu Škofja Loka pa so uredili dva atrija v enoti Najdihojca in nov oddelek v prostorih Kapucinskega samostana Škofja Loka.

Celota stroškov, nastalih z izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del in dobavo dodatne opreme po osnovnih šolah, podružnicah in enotah vrtca v letu 2023 tako skupaj znaša okrog 250.000 €.

Vir in foto: Občina Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating