Vam je prispevek všeč?

Muzejsko društvo Škofja Loka je v četrtek, 23. marca 2023, v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči na Spodnjem trgu opravilo redni letni zbor članov, ki je bil tokrat tudi volilni. Po minuti molka v spomin na častnega člana dr. Franceta Štukla sta Helena Janežič in mag. Aleksander Igličar uvodoma predstavila novo knjigo ddr. Marije Stanonik »Zlato in biseri iz srebrne dežele pod Južnim križem«, s čimer so se simbolno poklonili še enemu častnemu članu društva dr. Tinetu Debeljaku ob 120-letnici njegovega rojstva.

V uradnem delu so prisotni soglasno potrdili predloge poročil o delu društva v minulem letu, pa tudi spremembo društvenih Pravil, natančneje 28. člena, po katerem je mandat predsednika in članov izvršnega odbora z dosedanjih treh let podaljšan na pet let z možnostjo ponovne izvolitve. V volilnem delu zbora članov je bila po predstavitvi kandidatke za svoj drugi mandat na mestu predsednice Muzejskega društva Škofja Loka za obdobje 2023–2028 soglasno izvoljena Helena Janežič, za kar ji iskreno čestitam in želim uspešno delo!

Po predstavitvi kandidatk in kandidatov za izvršni odbor so bili za obdobje 2023–2028 izvoljeni naslednji članice in člani izvršnega odbora: dr. Milena Alič, mag. Ambrož Demšar, Mojca Ferle, mag. Aleksander Igličar, Blaž Karlin, Štefan Kržišnik, Elizabeta Eržen Podlipnik, Jernej Tavčar in mag. Jože Štukl. Po položaju pa so bili v izvršni odbor imenovani še predstavnica Zgodovinskega arhiva Ljubljana – Enota Škofja Loka Judita Šega, urednica domoznanskega zbornika »Loški razgledi« Marija Lebar in direktorica Loškega muzeja Škofja Loka Saša Nabergoj.

Vir in foto: Muzejsko društvo Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating