Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka obvešča o skorajšnjem nadaljevanju prenove Kidričeve ceste. Začetek nadaljevanja rekonstrukcije ceste je predviden za ponedeljek, 6. marca 2023, z vzpostavitvijo novega začasnega prometnega režima. Delo bo potekalo fazno od bencinskega servisa Petrol do Loške zadruge Škofja Loka (Kmetijske zadruge), pozneje pa naprej na območje železniške postaje Škofja Loka. zaključek vseh del je predviden do najpozneje 31. julija letos.

Fazno s polovično in občasno popolno zaporo

Občina Škofja Loka kot investitor in ljubljansko podjetje KPL, d. o. o., kot izvajalec torej nadaljujeta rekonstrukcijo Kidričeve ceste. Gradnja bo potekala fazno s polovično in občasno popolno zaporo ceste. Tako bo – kot lani – najprej zaprta južna in nato severna stran ceste s pločnikom. Dostop do vseh objektov bo zagotovljen. Za čas, ko bo zapora prometa neposredno pred točno določenim objektom ali priključkom, bodo v dogovoru z izvajalcem dostop usklajevali sproti.

V smeri centra promet ne bo možen

Na območju, kjer bo delna zapora ceste, bo promet potekal samo v smeri železniške postaje. V smeri centra mesta promet iz železniške postaje ne bo možen, obvoz bo prek križišča Lipica. V smeri centra bosta ves čas gradnje ukinjeni tudi avtobusni postajališči Stari Dvor-Frankovo (Hipermarket Mercator) in Trata MD (Avto Krka – tehnični pregledi).

Avtobusni prevozi

Od ponedeljka, 6. marca, od 11. ure do preklica oziroma do najpozneje 31. julija 2023 bo zaradi rekonstrukcije ceste ob gradnji kolesarske povezave Škofja LokaVirmaše za vse avtobuse z železniške postaje do centra mesta obvoz prek Frankovega naselja (stara cesta železniška postaja – Suha) na regionalno Ljubljansko cesto do Starega Dvora z začasnim postajališčem v Frankovem naselju (nekdanji bar Omega).

Investitor in izvajalec se bosta v največji meri potrudila, da bo promet in dostop potekal čim bolj nemoteno. Prosita in se zahvaljujeta za razumevanje!

Vir in foto: Občina Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

5 1 vote
Article Rating