Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka obvešča, da se rekonstrukcija Kidričeve ceste nadaljuje na območju pred železniško postajo Škofja Loka. Vzpostavljen bo začasen prometni režim po fazah na območju južno od železniške postaje.

Foto: Janez Porenta

Gradnja bo potekala fazno s polovično in občasno popolno zaporo ceste. V vseh fazah bo območje železniške postaje (P+R) in nekdanje Jelovice ter Virmaš ob železniški progi dostopno le iz smeri centra mesta. Obvoz je prek križišča Stari Dvor z vzpostavitvijo enosmernega prometa od Loške zadruge v smeri Stari Dvor – železniška postaja – Lipica.

Dostop iz smeri Lipice ne bo možen. V določenih fazah bo v prometnih konicah ročno usmerjanje prometa, v enem od koncev tedna pa bo popolna zapora zaradi asfaltiranja na območju križišča.

Zaradi gradbenih del na območju avtobusnega postajališča Železniška postaja bo postajališče premaknjeno v smeri Trate na začasno lokacijo. Označen bo obvoz za potnice in potnike zaradi zagotavljanja intermodalnosti. Za uporabnice in uporabnike avtobusnega prevoza tako ostane povezljivost železniške postaje. Obvoz v smeri centra je prek Frankovega naselja, tako da ostaneta povezljivi tudi obe postajališči Stari Dvor-Frankovo in Trata MD v obe smeri.

Zaradi dinamike del se bodo posamezne faze v določenih obdobjih prekrivale z obstoječo začasno ureditvijo. Z izvajalcem se bodo v največji meri potrudili, da bosta prometa in dostop potekala čim bolj nemoteno, obljubljajo z Občine Škofja Loka in hkrati prosijo in se zahvaljujejo za razumevanje.

Vir in foto: Občina Škofja Loka

Povzel in foto: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating